Activitatea 1: Informare și publicitate

Activitatea de informare și publicitate are scopul de a evidenția rolul Granturilor SEE și de a asigura transparența și vizibilitatea Mecanismului financiar, prin implementarea planului de de publicitate. Subactivități:

1.1 Achziția serviciilor și materialelor de informare și publicitate
1.2 Organizarea unui seminar și a unei conferințe de presă pentru a marca începutul proiectului
1.3 Realizarea și amplsarea panoului de informare
1.4 Realizarea și mentenanța paginii web dedicate
1.5 Organizarea unei conferințe cu participarea tuturor beneficiarilor
1.6 Organizarea unui seminar și a unei conferințe de presă pentru a marca încheierea proiectului, inclusiv realizarea și distribuirea de broșuri de prezentare a proiectului
1.7 Realizarea și amplasarea plăcii permanente de informare

Activitatea 2: Proiectare și asistență tehnică:

Scopul acestei activități este de a asigura autorizarea lucrărilor de construcții si execuția lor în condițiile prevăzute de lege.

2.1 Achiziția serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului
2.2 Realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
2.3 Obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor
2.4 Asistență din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor
2.5 Achiziția serviciilor de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier
2.6 Asistență din partea dirigintelui de șantier pe perioada execuției lucrărilor

Prin activitatea de proiectare și asistență tehnică se vor realiza toate activitățile necesare obținerii autorizației de construire și supervizării execuției lucrărilor.

Activitatea 3: Managementul proiectului

Prin activitatea de management se va asigura implementarea activităților proiectului în conformitate cu cerințele programului, prevederile legislative și cererea de finanțare. Subactivități:

3.1 Coordonarea proiectului de către echipa internă de proiect: comunicare, întâlniri, evidență contabilă, raportare, arhivare, etc.
3.2 Achiziția serviciilor de consultanță pentru implementarea proiectului
3.3 Consultanță în implementarea proiectului

Activitatea de management include toate activitățile care asigurară buna implementare a proiectului.

Activitatea 4: Audit

Pentru certificarea cheltuielilor efectuate, se vor contracta servicii independente de audit.

4.1 Achizitia serviciilor de audit
4.2 Auditul Proiectului

Prin activitatea de audit se va urmări înregistrarea cheltuielilor și a veniturilor în concordanță cu prevederile contractului de finanțare și ale legislației în domeniu.

Activitatea 5: Lucrări de amenajare, funcționare și revitalizare a patrimoniului cultural imobil

Aceasta este activitatea de bază prin care se ating obiectivele proiectului. Se vor realiza toate lucrările de amenajare, functionare și revitalizare, inclusiv dotarea obiectivului de patrimoniu.

5.1 Achiziția lucrărilor (inclusiv dotări de specialitate)
5.2 Realizarea lucrărilor de construcții
5.3 Dotarea obiectivului de patrimoniu

Se vor realiza toate activitățile de execuție a lucrărilor din cadrul proiectului și de dotare a obiectivului de patrimoniu.

Activitatea 6: Introducerea obiectivului în circuitul public

La finalizarea proiectului, obiectivul amenajat va fi inclus în circuitul public.

Activitatea 7: Încheierea proiectului și raportarea finală

Prin activitatea de încheiere și raportare finală se va marca finalizarea proiectului.
logo-eea
logo-crpcn
logo-mc
logo-ump