proiectul

Durata proiectului:

Perioada de implementare: 29 luni (decembrie 2014 - aprilie 2017).

Obiectiv general:

Configurarea unui concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud, în vederea regenerării imaginii muzeului, creșterii atractivității acestuia și utilizarea unor soluții inovative preluate din experiența internațională și integrate și adaptate potrivit specificului muzeului județean.

Obiectivele specifice:

1. Configurarea unui concept de regenerare a funcționării, imaginii și rolului muzeului la nivelul municipiului, județului, în rețeaua regională;
2. Regenerarea Secției de Științe Naturale, o nouă scenografie de expunere și contact al publicului cu exponatele și informațiile;
3. Deschiderea unor spații noi în demisolul muzeului pentru asigurarea unui cadru inovativ de contact al publicului cu informațiile relevante;
4. Remedierea unor porțiuni degradate și a unor aspecte nefuncționale;
5. Reconstituirea curții interioare ca spațiu de interacțiune și cunoaștere;
6. Dezvoltarea comunităţilor din judeţul Bistriţa-Năsăud, prin creşterea atractivităţii turistice, a patrimoniului complexului muzeal, datorită conservării, restaurării şi valorificării acestuia prin mijloace inovative de digitizare;
7. Asigurarea vizibilității proiectului;
8. Asigurarea serviciilor suport necesare implementării activităților proiectului.
pdfPrezentare proiect - ROMÂNĂChiar dacă muzeul deține colecții inestimabile, lipsa mijloacelor de prezentare, aspectul fațadelor și al curții interioare, se răsfrânge negativ asupra numărului de turişti care vizitează obiectivul, motiv pentru care, s-a considerat ca fiind oportună şi utilă evaluarea domeniului protejării patrimoniului cultural și inițierea unui proiect care are ca obiectiv regenerarea imaginii muzeului şi creșterea atractivității lui prin utilizarea unor soluţii inovative.

Proiectul îşi propune ca, printr-o suită de măsuri de dotare şi modernizare, să pună mai bine în valoare patrimoniul cultural existent, să consolideze calitatea muzeului de reper important în turismul cultural şi istoric, să regenereze imaginea muzeului, utilizând soluţii inovative preluate din experienţa internaţională şi integrate şi adaptate potrivit specificului Muzeului Judeţean, devenind astfel un magnet pentru populația locală și turiști (grupul țintă al proiectului).

Prin conceptul abordat, se va realiza interconectarea spațiului urban cu cel rural, prin protejarea și conservarea patrimoniului cultural rural/urban și natural, se vor crea zone care să concentreze interese culturale, să dezvolte relațiile interumane prin cunoaștere, să refacă punțile de legătura către patrimoniul cultural și natural, impactul său fiind nu doar pe plan local, dorindu-se astfel crearea unui punct de atracție pentru intreaga regiune. Un astfel de centru cultural va crește exponențial potențialul municipiului, al județului și al regiunii și va înlesnesni activtatea turistică, accentuând și atragerea de noi investiții prin prisma schimburilor culturale.

În urma activităţilor prevăzute prin proiect, secţia de istorie naturală va fi dotată corespunzător, în conformitate cu normele internaţionale de conservare şi prezentare, precum şi potrivit obiectivelor de creştere a atractivităţii a muzeului. În acest sens, proiectul se înscrie în Strategia de dezvoltare şi promovare a turismului în judeţul Bistrita-Nasaud, prin contribuţia semnificativă la conservarea şi reabilitarea moştenirii culturale. Zona reabilitată va fi introdusă după finalizarea lucrărilor, în circuitul public, complexul muzeal fiind inclus în circuitul public încă din 1986.
logo-eea
logo-crpcn
logo-mc
logo-ump