Rezultate

Rezultatele așteptate în cadrul proiectului conform activităților propuse sunt:

1. Un contract de informare și publicitate, un seminar și o conferință de început a proiectului, un panou de informare, o pagină web dedicată proiectului, o conferință cu participarea beneficiarilor, un seminar și o conferință de încheiere a proiectului, broșuri de prezentare a proiectului, o placă permanentă de informare, organizarea evenimentulului "65 de ani de viaţă muzeistică la Bistriţa";

2. Lucrări de construcții asistate de proiectant pe baza unui contract de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, un proiect tehnic cu detalii de execuție, avizele, acordurile și autorizațiile necesare execuției lucrărilor, o autorizație de construire, lucrări asistate de proiectant, lucrări asistate de diriginte/diriginți de șantier conform unui contract de dirigenție de șantier;

3. O echipă internă de implementare a proiectului, un contract de consultanță pentru implementarea proiectului, 8 rapoarte intermediare de progres + 1 raport final, cereri de avans/prefinanțare/rambursare conform implementării proiectului, un proiect implementat;

4. Un proiect auditat conform unui contract de audit contractat;

5. Un obiectiv de patrimoniu amenajat, revitalizat și dotat corespunzător conform unui contract de execuție contractat, un obiectiv funcțional la standardele prevăzute de normele Uniunii Europene;

6. Punerea în funcțiune a obiectivului de patrimoniu, introducerea obiectivului în circuitul public;

7. 200 documente aferente fondului de documente George Coșbuc digitizate și disponibile online; 50 documente aferente fondului de documente Liviu Rebreanu digitizate și disponibile online; 75 documente aferente fondului de documente Primul Război Mondial digitizate și disponibile online; 100 de bunuri de patrimoniu digitizate; Infrastructura necesară digitizării de documente și bunuri asigurată.

8. Un proiect finalizat.
logo-eea
logo-crpcn
logo-mc
logo-ump